தமிழ் விக்கிரயப் பத்திரம் யின் அர்த்தம்

விக்கிரயப் பத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கிரயப் பத்திரம்.