தமிழ் விகாசம் யின் அர்த்தம்

விகாசம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு தன்மையின்) விரிவு.

    ‘ஆசிரியருடைய பார்வையின் விகாசத்தை நாம் இந்தக் கட்டுரைகளில் உணரலாம்’