தமிழ் விசனம் யின் அர்த்தம்

விசனம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வருத்தம்; துக்கம்.

    ‘ஏன் விசனமாக இருக்கிறாய்?’