தமிழ் விசர்த்தனம் யின் அர்த்தம்

விசர்த்தனம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு விஷமத்தனம்.