தமிழ் விசாரம் யின் அர்த்தம்

விசாரம்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒன்றைப் பற்றிய) ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சி.

  ‘ஆத்ம விசாரம்’
  ‘தத்துவ விசாரம்’

தமிழ் விசாரம் யின் அர்த்தம்

விசாரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு கவலை; சோகம்.

  ‘அவரவர் விசாரம் அவரவருக்கு என்றார்’