தமிழ் விசிப்பலகை யின் அர்த்தம்

விசிப்பலகை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு ஊஞ்சல் பலகை.