தமிழ் விசிஷ்டாதுவைதி யின் அர்த்தம்

விசிஷ்டாதுவைதி

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    விசிஷ்டாதுவைதத் தத்துவத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்.