தமிழ் விசுவரூபம் யின் அர்த்தம்

விசுவரூபம்

பெயர்ச்சொல்