தமிழ் விட்டத் தராசு யின் அர்த்தம்

விட்டத் தராசு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு மேலிருந்து கீழாகத் தொங்கும்படியான தராசு.