தமிழ் விட்டை யின் அர்த்தம்

விட்டை

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (யானை, கழுதை, குதிரை போன்ற விலங்குகளின்) கெட்டியான சாணம்.