தமிழ் விடாய் யின் அர்த்தம்

விடாய்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தாகம்.

    ‘விடாய் தீர்ந்தது’