தமிழ் விண்ணன் யின் அர்த்தம்

விண்ணன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திறமை வாய்ந்தவன்; கெட்டிக்காரன்.

    ‘மீன் பிடிப்பதில் அவன் விண்ணன்’