தமிழ் விண்ணி யின் அர்த்தம்

விண்ணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திறமை வாய்ந்தவள்; கெட்டிக்காரி.