தமிழ் விண்வெளி ஓடம் யின் அர்த்தம்

விண்வெளி ஓடம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆகாய விமானம் போலத் திரும்பத்திரும்பப் பயன்படுத்தக் கூடிய விண்வெளிப் பயணத்துக்கான வாகனம்.

  • 2

    காண்க: விண்கலம்