தமிழ் வித்தியாலயம் யின் அர்த்தம்

வித்தியாலயம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பள்ளி.

    ‘இந்த ஊரில் வித்தியாலயம் இல்லை’