தமிழ் விநியோகஸ்தர் யின் அர்த்தம்

விநியோகஸ்தர்

பெயர்ச்சொல்