தமிழ் விநியோகம் யின் அர்த்தம்

விநியோகம்

பெயர்ச்சொல்