தமிழ் விந்தகம் யின் அர்த்தம்

விந்தகம்

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    மனிதன், விலங்கு, பறவைகள் முதலியவற்றில் விந்தை உற்பத்தி செய்யும் பாகம்.