தமிழ் வினகிரி யின் அர்த்தம்

வினகிரி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (சமையலில் பயன்படுத்தும்) காடி.