தமிழ் வினைபடுபொருள் யின் அர்த்தம்

வினைபடுபொருள்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    ஒரு வேதிவினைக்கு உள்ளாகும் பொருள்.