தமிழ் வினைமுற்று யின் அர்த்தம்

வினைமுற்று

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    செயல் முடிவதைக் குறிப்பதாகவும் வாக்கியத்தில் பயனிலையாகவும் வரும் வினைச்சொல்.