தமிழ் விபசாரி யின் அர்த்தம்

விபசாரி

(விபச்சாரி)

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு பணம் பெற்று உடலுறவு கொள்பவள்.