தமிழ் விபூதித் திருநாள் யின் அர்த்தம்

விபூதித் திருநாள்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    விபூதி புதன்.