தமிழ் விமானத்தளம் யின் அர்த்தம்

விமானத்தளம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ராணுவ விமானங்கள் பயன்படுத்தும் ஓடுதளம் அமைந்த இடம்.