தமிழ் விமானப்படை யின் அர்த்தம்

விமானப்படை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    போர் விமானங்கள் கொண்ட ராணுவப் பிரிவு.