தமிழ் வியாதி யின் அர்த்தம்

வியாதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நோய்.

    ‘சரும வியாதி’