தமிழ் வியாபாரி யின் அர்த்தம்

வியாபாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வியாபாரம் செய்பவர்.

    ‘பாய் வியாபாரி’
    ‘அரிசி வியாபாரி’