தமிழ் விரிவுரையாளர் யின் அர்த்தம்

விரிவுரையாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பல்கலைக்கழகம், கல்லூரி ஆகியவற்றில்) கற்பிக்கும் ஆசிரியர்.