தமிழ் விருச்சிகம் யின் அர்த்தம்

விருச்சிகம்

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    தேளைக் குறியீட்டு வடிவமாக உடைய எட்டாவது ராசி.