தமிழ் விருந்தோம்பல் யின் அர்த்தம்

விருந்தோம்பல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு விருந்து தந்து முறையாக உபசரித்தல்.