தமிழ் விரைவீக்கம் யின் அர்த்தம்

விரைவீக்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விரைப்பையில் நீர் கோத்துக்கொள்வதால் ஏற்படும் வீக்கம்.