தமிழ் விறகுவெட்டி யின் அர்த்தம்

விறகுவெட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எரிப்பதற்கு ஏற்ற துண்டுகளாக மரத்தைப் பிளந்து தரும் தொழிலாளி.