தமிழ் வில்லுக்கத்தி யின் அர்த்தம்

வில்லுக்கத்தி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பேனாக்கத்தி; மடக்குக் கத்தி.