தமிழ் விலைமகள் யின் அர்த்தம்

விலைமகள்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கணிகை; விபச்சாரி.