தமிழ் விலையொறுப்பு யின் அர்த்தம்

விலையொறுப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு விலை மிகுதி; அதிக விலை.

    ‘அவனுடைய கடையில் எல்லாச் சாமான்களுமே விலையொறுப்புதான்’