தமிழ் விளக்குமாறு யின் அர்த்தம்

விளக்குமாறு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு துடைப்பம்.