தமிழ் விளாட் யின் அர்த்தம்

விளாட்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிவப்பு நிறத்தில் சதைப்பற்றோடு இருக்கும் ஒரு வகை மாம்பழம்.