தமிழ் விளை மீன் யின் அர்த்தம்

விளை மீன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் அரை மீட்டர் நீளத்தில் செதிள்களோடு சதைப்பற்றாக இருக்கும் (உணவாகும்) வெள்ளை நிறக் கடல் மீன்.

    ‘சோளகம் வீசத் தொடங்கிவிட்டது. இனி கடலில் விளை மீன்தான் கூடுதலாகக் கிடைக்கும்’