தமிழ் விழித்திரை யின் அர்த்தம்

விழித்திரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கண்ணின் உட்பகுதியில் அமைந்திருக்கும்) காணும் பொருளின் பிம்பம் படும் படலம்.