தமிழ் விவரணப் படம் யின் அர்த்தம்

விவரணப் படம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆவணப் படம்.