தமிழ் விஷ்ணு யின் அர்த்தம்

விஷ்ணு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திருமால்.