தமிழ் வெக்கறை யின் அர்த்தம்

வெக்கறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கூச்சப்படும் நபர்; சங்கோஜி.