தமிழ் வெங்கலம் யின் அர்த்தம்

வெங்கலம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு