தமிழ் வெட்டரிவாள் யின் அர்த்தம்

வெட்டரிவாள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (மரம், கிளை போன்றவற்றை வெட்டப் பயன்படும்) வளைந்த நுனிப் பகுதியை உடைய ஒரு வகை அரிவாள்.