தமிழ் வெடுக்கு யின் அர்த்தம்

வெடுக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புலால் நாற்றம்; துர்நாற்றம்.