தமிழ் வெப்பச் சலனம் யின் அர்த்தம்

வெப்பச் சலனம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    திரவ அல்லது வாயுப் பொருள்களில் அவற்றின் துகள்கள் நகர்வதன்மூலம் வெப்பம் பரவும் முறை.