தமிழ் வெருளி யின் அர்த்தம்

வெருளி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சோளக்கொல்லை பொம்மை.