தமிழ் வெற்றிக் கேடயம் யின் அர்த்தம்

வெற்றிக் கேடயம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (விளையாட்டுப் போட்டியில் வென்றவர்களுக்குப் பரிசாக அளிக்கப்படும்) கேடயம்.