தமிழ் வெறுங்கோது யின் அர்த்தம்

வெறுங்கோது

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உள்ளீடு அற்ற கூடு.

    ‘புளியங்கோது’
    ‘உளுத்தங்கோது’
    ‘பயத்தங்கோது’