தமிழ் வெள்ளைக்கொழும்பான் யின் அர்த்தம்

வெள்ளைக்கொழும்பான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பச்சை நிறத் தோலுடன் தடிப்பாக இருக்கும் ஒரு வகை மாம்பழம்.